Psychologické poradenství a diagnostika

vyšetření řidičů

Individuální vyšetření bez velkých skupin. Individuální  psychotesty pro řidiče za 2 000 Kč
Rychlé objednání a individuální přístup.
Více informací o dopravně psychologickém vyšetření řidičů.

 

Poradenství

Zabývám se manželským a partnerským poradenstvím včetně široké rodiny (krize, nevěra, vorkoholismus…)

Poradenství

Vyšetření řidičů

Provádím individuální dopravně psychologické vyšetření řidičů akreditované ministerstvem dopravy.

Psychotesty pro řidiče

Další služby

Přehled všech poskytovaných psychologických služeb. Od psychologické poradny po psychotesty pro řidiče.

Přehled služeb

Objednat se

Pro objednání na psychotesty pro řidiče nebo smluvení konzultace volejte kdykoli na číslo
606 375 027.

Jak se objednat?


Pokud si přejete sjednat konzultaci nebo se objednat na vyšetření, můžete si okamžitě domluvit termín na telefonním čísle 606 375 027. Pokud máte jakýkoli otázky, na které jste zde nenašli odpověď neváhejte mě kontaktovat.

Jmenuji se Miroslav Pitlík a provozuji soukromou psychologickou praxi. Ať už hledáte pomoc v těžké životní situací, potřebujete psychologické vyšetření pro řidiče a nebo jen hledáte informace, týkající se mezilidských vztahů, můžete zde nalézt základní informace o službách, které nabízím.

 

   Čím se také zabývám ?

  • Manželství a partnerství 
  • Psychotesty pro řidiče
  • Vývojové poruchy u dětí
  • Poruchy učení  a Poruchy chování
  • Volba školy a volba povolání
  • Závislosti a drogy

Psychotesty pro řidiče

Provádím zákonem uložená dopravně psychologická vyšetření pro řidiče nákladní a kamionové dopravy, stavebních strojů a řidiče další silniční dopravní techniky. Na základě výsledku tohoto vyšetření vystavuji zprávu o vyšetření a certifikát. Certifikát slouží jako doklad o psychické způsobilosti pro řízení. Vystavení zprávy o vyšetření a certifikátu je možné po dohodě provést expresně do následujícího dne.

Objednat se na testy

Cena vyšetření řidičů

Certifikace ministerstva dopravy

V současné době mohou dle platných zákonů provádět dopravně psychologické vyšetření řidičů pouze psychologové akreditovaní ministerstvem dopravy. Seznam všech akreditovaných psychologů oprávněných vyšetřovat řidiče včetně mě, naleznete na stránkách ministerstva dopravy.

Individuálnívyšetřování

Vyšetření provádím individuální formou. Tedy u jednoho testování je přítomen pouze jeden klient. Výhodou osobního přístupu je možnost přizpůsobení celého testovacího procesu potřebám a rychlosti klienta. Po dohodě provádím také skupinové vyšetření a to v počtu 2 až 10 řidičů najednou. V tomto případě je nutné, se zadavatelem předem dohodnout technické podmínky. Oba způsoby vyšetření se provádí stejnými standardizovanými testy, které odpovídají vědecky ověřené psychologické metodologii. Na celé testování si je nutné vyhradit kolem 5 hodin času. Výsledky testů mohou být ovlivněny únavou. Je tedy lepší provádět testování v dopoledních hodinách.

Co s sebou na vyšetření

K testům je nutné přinést následující podklady a doklady:

  • Občanský průkaz nebo pas
  • Řidičský průkaz nebo náhradní doklad
  • Při odebrání řidičského průkazu výpis z evidenční  karty řidiče, který lze získat na odboru dopravně správních agend příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností.
  • V případě vady zraku brýle,které používáte.

Cena vyšetření

Více informací o ceně psychotestů pro řidiče naleznete zde.