Psychologické poradenství a diagnostika

psychotesty pro řidiče cena

Ceny

Cena dopravně psychologického vyšetření řidičů

Ostatní služby

  • Konzultace a další služby nejsou hrazeny pojišťovnami.
  • Celková cena konzultace se odvíjí od její délky, která se řídí potřebami klienta a aktuální kapacitou.
  • Cena jedné hodiny konzultace je 1 000 Kč.
  • Je možné domluvit se na celkové ceně a času konzultace předem.

Psychotesty pro řidiče

Provádím zákonem uložená dopravně psychologická vyšetření pro řidiče nákladní a kamionové dopravy, stavebních strojů a řidiče další silniční dopravní techniky. Na základě výsledku tohoto vyšetření vystavuji zprávu o vyšetření a certifikát. Certifikát slouží jako doklad o psychické způsobilosti pro řízení. Vystavení zprávy o vyšetření a certifikátu je možné po dohodě provést expresně do následujícího dne.

Objednat se na testy

Cena vyšetření řidičů

Certifikace ministerstva dopravy

V současné době mohou dle platných zákonů provádět dopravně psychologické vyšetření řidičů pouze psychologové akreditovaní ministerstvem dopravy. Seznam všech akreditovaných psychologů oprávněných vyšetřovat řidiče včetně mě, naleznete na stránkách ministerstva dopravy.

Individuálnívyšetřování

Vyšetření provádím individuální formou. Tedy u jednoho testování je přítomen pouze jeden klient. Výhodou osobního přístupu je možnost přizpůsobení celého testovacího procesu potřebám a rychlosti klienta. Po dohodě provádím také skupinové vyšetření a to v počtu 2 až 10 řidičů najednou. V tomto případě je nutné, se zadavatelem předem dohodnout technické podmínky. Oba způsoby vyšetření se provádí stejnými standardizovanými testy, které odpovídají vědecky ověřené psychologické metodologii. Na celé testování si je nutné vyhradit kolem 5 hodin času. Výsledky testů mohou být ovlivněny únavou. Je tedy lepší provádět testování v dopoledních hodinách.

Co s sebou na vyšetření

K testům je nutné přinést následující podklady a doklady:

  • Občanský průkaz nebo pas
  • Řidičský průkaz nebo náhradní doklad
  • Při odebrání řidičského průkazu výpis z evidenční  karty řidiče, který lze získat na odboru dopravně správních agend příslušného městského úřadu obce s rozšířenou působností.
  • V případě vady zraku brýle,které používáte.

Cena vyšetření

Více informací o ceně psychotestů pro řidiče naleznete zde.