MENU

Psychotesty pro řidiče

Provádím zákonem uložená dopravně psychologická vyšetření pro řidiče osobní, nákladní a kamionové dopravy, stavebních strojů a pro řidiče další silniční dopravní techniky. Na základě výsledku vyšetření vystavuji posudek, kerý slouží jako doklad o psychické způsobilosti pro řízení. Dopravně psychologické vyšetření řidičičů je upraveno § 87  zákona číslo 361/2000 Sbírky o provozu na pozemních komunikacích.


Certifikace ministerstva dopravy

V současné době mohou dle platných zákonů provádět dopravně psychologické vyšetření řidičů pouze psychologové akreditovaní ministerstvem dopravy. Seznam všech akreditovaných psychologů oprávněných k provádět dopravně psychologické vyšetření, naleznete na stránkách ministerstva dopravy.


Individuální a skupinové vyšetření

Vyšetření provádím jak individuálně tak skupinově. V případě individuáolního testování je přítomen pouze jeden klient. Výhodou osobního přístupu je možnost přizpůsobení celého testovacího procesu potřebám a rychlosti klienta.

Po dohodě provádím také skupinové vyšetření a to v počtu 2 až 10 řidičů najednou. V tomto případě je nutné, se zadavatelem předem dohodnout technické podmínky. Oba způsoby vyšetření se provádí stejnými standardizovanými testy, které odpovídají vědecky ověřené psychologické metodologii. Na celé testování je nutné vyhradit kolem 4 hodin času.


Co si přinést na testování


Cena vyšetření

Cena dopravně psychologického vyšetření pro řidiče je 2 000 Kč na osobu včetně vystavení posudku a hradí se hotově.


Objednání vyšetření

Objednat se na vyšetření je možné telefonicky v pracovní dny od 9:00 do 17:00. Konkrétní termíny vyšetření se řídí aktuální volnou kapacitou.